Logo

WEBINARIUM BMP: Infrastruktura Krytyczna wobec nowych wyzwań - online

Date

Thursday, May 6, 2021

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne.


 

Agenda

Systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa oraz w wodę - jak zapewnić ich bezpieczeństwo? Na to istotne pytanie postaramy się odpowiedzieć 6 maja 2021 r. podczas Webinarium pt. Infrastruktura Krytyczna wobec nowych wyzwań.


W programie wydarzenia online :

10.00 - 10.05 Otwarcie webinarium


10.05 - 10.45 Panel I Infrastruktura krytyczna w chemii, energetyce i wod-kan. Zmiana podejścia na nowe zagrożenia

  • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - najważniejsze wytyczne dla branż chemicznej, energetycznej i wod-kan
  • Działalność infrastruktury krytycznej a koronawirus
  • IK a nowe wymogi prawne

10.05 Infrastruktura krytyczna wobec pandemii - nowe wyzwanie czy standard działania?, płk dr Piotr Potejko, Doradca Zarządu do spraw bezpieczeństwa, Deloitte Polska

10.45 - 11.45 Panel II Systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa oraz w wodę. Jak zapewnić bezpieczeństwo?


10.45 Infrastruktura krytyczna wobec cyber-zagrożeń, dr inż. Andrzej Kozak, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego


11.00 Prowadzenie analiz i ocena ryzyka, Tomasz Klinkosz, Urząd Dozoru Technicznego


11.15 Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę, prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza


 11.45 Podsumowanie i zakończenie webinarium

Presenter

Piotr Potejko

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Prawnik, były oficer ABW w stopniu pułkownika. Jego wcześniejsza kariera zawodowa związana była przede wszystkich z tworzeniem strategii bezpieczeństwa, ochroną informacji niejawnych czy szkoleniem funkcjonariuszy służb specjalnych na całym świecie. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, a także Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. Jako członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierał działania organów administracji państwowej w zakresie realizacji strategicznych i międzynarodowych kwestii bezpieczeństwa oraz międzynarodowych projektów związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności w polskiej gospodarce.
Jest specjalistą w zakresie organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa, zarządzania zidentyfikowanymi sytuacjami kryzysowymi i terrorystycznymi. W ramach pracy w Deloitte w Polsce (doradca do spraw bezpieczeństwa) zapewniał zarządowi i klientom interdyscyplinarne wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu strategii bezpieczeństwa, zarządzania kompleksowymi systemami ochrony i pozyskiwania informacji oraz cyberbezpieczeństwa.
Presenter

dr inż. Andrzej Kozak

Audytor w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania. Obecnie dyrektor naukowy w Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.
Presenter

prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak

Ukończyła studia na kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność „instalacje sanitarne” uzyskała w 2002 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na podstawie pracy Analiza niezawodności podsystemu dostawy gazu ziemnego, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność „wodociągi i kanalizacja” otrzymała w 2012 r. na Politechnice Wrocławskiej na podstawie monografii habilitacyjnej Metody analizy i oceny ryzyka awarii w podsystemie dystrybucji wody. Tytuł profesora otrzymała 10 maja 2020 roku. Na Politechnice Rzeszowskiej pracuje od 1998 r. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem w gospodarce wodnej, w tym metod analizy, oceny i zarządzania ryzykiem oraz niezawodnością w eksploatacji systemów komunalnych. Jest autorem lub współautorem dziewięciu monografii naukowych, około 200 artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych.