Logo

Roszczenia wykonawcy inwestycji energetycznych - roboty dodatkowe i zamienne, przedłużona realizacja

Date

Thursday, April 22, 2021

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Entry fee:
149,00zł
Required fields

Payment via

payu

Before buying your ticket, please check the tech requirements for joining the event here.

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

W cenie uczestnictwa:
  • dostęp do webinarium w czasie rzeczywistym z możliwością komentowania i zadawania pytań na czacie,
  • dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów,
  • certyfikat potwierdzający udział w webinarium.


Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

Uczestnik wydarzenia nie może rozpowszechniać materiałów.

Agenda


Roszczenia wykonawcy inwestycji energetycznych - roboty dodatkowe i zamienne, przedłużona realizacja
22 kwietnia | 10.00-12.00
 
Choć dokumentacja opisująca przedmiot umów dotyczących realizacji inwestycji energetycznych jest zwykle bardzo obszerna, to jednak w większości przypadków konieczne okazuje się wykonanie szeregu prac dodatkowych lub zamiennych, niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania. Konieczność ich wykonania wiąże się natomiast z poniesieniem dodatkowych kosztów przez wykonawcę oraz często skutkuje wydłużeniem realizacji umowy, co również samo w sobie generuje dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. 
 
W naszym webinarium odpowiemy na następujące pytania:
• Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z koniecznością wykonywania robót dodatkowych i zamiennych? 
• Jakie roszczenia finansowe przysługują wykonawcy w związku z koniecznością realizacji umowy w czasie przedłużonym? 
• Czy wykonawca jest uprawniony do sądowego dochodzenia przedłużenia czasu na ukończenie inwestycji? 
• W jaki sposób wykonawca może dochodzić swych roszczeń wobec zamawiającego? 
• Jak należy się przygotować do sporu z zamawiającym, tj. o czym należy pamiętać już na etapie realizacji umowy?

Webinarium skierowane jest do:
• Kadry zarządzającej,
• Dyrektorów kontraktów i projektów,
• Prawników wewnętrznych,
• Claim managerów.
• Firm wykonujących modernizacje, dostawy oraz usługi w energetyce i ciepłownictwie.

Kancelaria JDP specjalizuje się w doradztwie prawnym i zastępstwie procesowym na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, m.in. kolejowych, drogowych, mostowych, sieci przesyłowych, obiektów: energetycznych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 
W obszarze inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych prowadziliśmy kilkadziesiąt precedensowych postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa sądowego. 

Presenter

r. pr. Andrzej Sokołowski

Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury w kancelarii JDP

Ekspert w prowadzeniu skomplikowanych i wielowątkowych postępowań sądowych i arbitrażowych, dotyczących w szczególności inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, m.in.: dróg szybkiego ruchu, dróg kolejowych, obiektów sportowych, centrów logistycznych i centrów handlowych. Wielokrotnie z sukcesem występował jako pełnomocnik stron zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi (ICC, KIG, Lewiatan). Doradza wykonawcom i podwykonawcom, a także inwestorom prywatnym w toku realizacji inwestycji budowlanych. Prowadził liczne wielowątkowe postępowania, w tym m.in. procesy sądowe zakończone w 2019 r. ugodami z PKP PLK S.A., na mocy których generalny wykonawca dwóch rewitalizowanych odcinków dróg kolejowych uzyskał ponad 40 milionów złotych.
Presenter

r.pr. Magdalena Krajewska

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury w kancelarii JDP

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Reprezentuje wykonawców w sporach dotyczących roszczeń z tytułu kar umownych i odszkodowań, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, oraz kosztów realizacji kontraktu w czasie przedłużonym. Posiada również doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z branży energetycznej oraz nowych technologii. Doradza także wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych kontrahentów.