Logo

XVI Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł - edycja online, dzień 2

Date

Wednesday, February 17, 2021

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne.

Każdy uczestnik wydarzenia ma dostęp do materiałów konferencyjnych (będą dostępne do 5 dni roboczych po wydarzeniu)
Uczestnik wydarzenia nie może rozpowszechniać materiałów.

Agenda


XVI Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

Już 16-17 lutego 2021 roku odbędzie się XVI Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł - tym razem w wersji ONLINE.

Ochrona środowiska w ostatnim czasie jest najważniejszym tematem w każdej dyskusji na temat energetyki i przemysłu. Regulacje Unijne wymagają od naszej gospodarki transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, która w naszym specyficznym przypadku będzie ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym. O tym jak zmieniać nasze przedsiębiorstwa i jak dostosować je do nowych wymagań, tradycyjnie porozmawiamy w gronie ekspertów podczas wydarzenia w lutym.

DZIEŃ 2
10:00-10:05 OTWARCIE KONFERENCJI

10:05-10:30 PANEL II Odnawialne i alternatywne źródła energii w transformacji gospodarki
Tematyka:
- Przejście na OZE szansą dla polskiej gospodarki?
- Finansowanie inwestycji OZE
- Zagospodarowanie odpadów,
- Eksploatacja instalacji OZE
- Dynamika rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii
- Rozproszenie rynku energetycznego

11:30-11:50 PANEL III Wodór dla energetyki i przemysłu
Tematyka:
- Czy kierunek wodorowy jest nieunikniony?
- Wodór – infrastruktura i magazynowanie
- Wykorzystanie wodoru w energetyce i przemyśle
- Technologie dla wykorzystania błękitnego paliwa

12:50-14:20 DEBATA – Cel transformacji energetycznej – utopia czy realny scenariusz?
MODERATOR: prof. Marek Ściążko,
Centrum Energetyki AGH
Tematyka:
- Wizja gospodarki przyszłości
- Innowacje w energetyce i przemyśle
- Nowe doktryny niskoemisyjnej gospodarki

14:20 Zakończenie konferencji