Logo

WEBINARIUM BMP: Co zrobić jak nie płaci ci kontrahent?

Date

Tuesday, October 27, 2020

Time

01:30 PM Europe/Warsaw

convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Agenda


Tematyka:
  • Od czego zacząć proces odzyskiwania należności? Wezwanie do zapłaty, wpis do krajowego rejestru dłużników, wstrzymanie współpracy itp.
  • Zabezpieczenie roszczenia, czyli jak uzyskać przewagę i wywrzeć presję na kontrahencie przed rozpoczęciem postępowania sądowego
  • Droga sądowa dochodzenia należności
  • Wpływ zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych na dochodzenie zapłaty od niepłacącego kontrahenta (dot. postępowania nakazowego, zabezpieczenia roszczeń)
  • Jak odzyskać należności od zagranicznego podmiotu (zarys tematu)

Skierowane do działów prawnych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie wierzytelnościami w danej organizacji oraz do zarządów

JDP Drapała & Partners doradza w skomplikowanych transakcjach handlowych, jak i w bieżącej działalności średnich i dużych przedsiębiorstw jak również w transakcjach M&A i Joint-Venture. Istotną część naszej działalności stanowi reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. 


Nasi klienci cenią również nasze doradztwo podatkowe, w zakresie prawa pracy jak ochrony danych osobowych. Jesteśmy zorientowani pro-biznesowo i staramy się szukać praktycznych rozwiązań dla naszych klientów. W dobie kryzysu dostosowaliśmy politykę ustalania wynagrodzeń, do ciężkiej sytuacji naszych klientów.

Presenter

Adrian Andrychowski

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności postępowań wynikłych na tle sporów korporacyjnych, transakcji M&A oraz związanych z transgranicznym obrotem gospodarczym. Brał udział w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie oświadczeń i zapewnień przy sprzedaży przedsiębiorstw, skomplikowanych sporach korporacyjnych dotyczących ważności uchwał o wyborze zarządu oraz reprezentował zagranicznych inwestorów w sporach powstałych na skutek naruszenia umowy wspólników. Specjalizuje się także w sporach związanych z odzyskiwaniem mienia i egzekucją trudnych wierzytelności – tzw. sprawy „asset tracing & recovery”. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo transakcyjne dla zagranicznych podmiotów dokonujących inwestycji w Polsce.