Logo

Konferencja: Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, dzień I, 11.03.2021 r. - edycja online

Date

Thursday, March 11, 2021

Time

10:10 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne.


 

Agenda


Rosnące ceny energii i restrykcje związane z ochroną środowiska mocno wpływają na przedsiębiorstwa energochłonne w Polsce. Przemysł musi działać w zakresie ograniczania swojego zapotrzebowania i efektywnego wykorzystania swoich własnych zasobów. Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, która zwyczajowo odbywała się w Czeladzi, przez wiele lat była miejscem w którym rozmawialiśmy o wielu tematach związanych z efektywnością i zarządzaniem energią i mediami. Nie inaczej będzie w tym roku, podczas dwóch paneli - Polski przemysł a zmiany klimatyczne i Energia w przemyśle pod kontrolą, oraz debaty Efektywność energetyczna kierunkiem rozwoju dla przemysłu zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami i przekażą najnowszą wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania energią.


Plan wydarzenia


CZWARTEK 11.03.2021 r.

10:00 – 10:15 OTWARCIE KONFERENCJI

10.15-10.45 REFERAT WPROWADZAJĄCY
Wybrane środki zeroemisyjnej transformacji gospodarki UE a warunki włączenia polskiego przemysłu w realizację celów unijnej polityki klimatycznej
Henryk Kaliś, Przewodniczący FOEEiG, Prezes IEPiOE, ZGH Bolesław S.A.

10:45 – 11:45 I PANEL – Polski przemysł a zmiany klimatyczne
Tematyka:
- regulacje klimatyczne i ich wpływ na polski przemysł
- efektywność energetyczna unijnym megatrendem
- energetyka i ceny energii – oddziaływanie na przemysł energochłonny

10:45 ELEKTROPROSUMENT PRZEMYSŁOWY polski partyzant czy globalny standard?
prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

11:10 Regulacje klimatyczne – kierunek zmian i wyzwania dla polskiej legislacji
Beata Superson-Polowiec, Polowiec i Wspólnicy Sp.j.

11.50 – 12.50 II PANEL: Energia w przemyśle pod kontrolą 
Tematyka:
- systemy zarządzania energią – nowe rozwiązania
- digitalizacja a efektywność energetyczna
- DSR – aktywne uczestnictwo w rynku energii
- automatyzacja i odpowiedni dobór urządzeń energetycznych

11:50 Wdrożenie centralnego systemu informacji rynku energii wsparciem dla funkcjonowania rynku energii elektrycznej
Lesław Winiarski, PSE S.A.

12:10 Udział odbiorców w Rynku Mocy – pierwsze doświadczenia, plany na przyszłość
Jacek Misiejuk, Enel X Polska Sp. z o.o.

12:25 Agregacja mocy w koncernie multienergetycznym
Grzegorz Wałdoch, Enspirion Sp. z o.o

12:40 Magia małych liczb - Operacyjna optymalizacja efektywności energetycznej w Grupie LOTOS
Szymon Walkowski, Grupa LOTOS

12.55 – 14.15 Debata: Efektywność energetyczna – kierunkiem rozwoju dla przemysłu
MODERATOR: Anna Kucińska-Bar, Kancelaria Cherka i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.
Zaproszeni do dyskusji:
Henryk Kaliś, Prezes IEPiOEnergii, Przewodniczący FOEEiG, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania
Energią Elektryczną w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” SA.
prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Tematyka:
- przemysł w czasie energetycznych rewolucji,
- polskie przedsiębiorstwa na rynku globalnym,
- efektywność energetyczna środkiem do celu gospodarki niskoemisyjnej

14:15 Zakończenie